Pravidla

https://hcraft.cz/pravidla

1. Všeobecná pravidla (pravidla vztahující se na všechny služby hcraft.cz)

1.1 Hráč, zaregistrovaný na jakékoliv službě serveru hcraft.cz automaticky potvrzuje že si přečetl a souhlasí s těmito pravidly

1.2 Hráč, který postřehne jakékoliv porušení pravidel je povinen toto jednání nahlásit členu Admin Teamu (dále jen ATeamu), nebo na https://podpora.hcraft.cz

1.3 Zákaz sdílení osobních informací jiných uživatelů služeb hcraft.cz bez jejich svolení, v opačném případě může být postupováno podle legislativy země, ve které se osoba nachází

1.4 Jsme slušná komunita, nesnažte se vyvolat hádku, nebo narušit náš klid vaším chováním.

1.5 Hráč je povinný se na jakékoliv službě poskytovatele hcraft.cz (dále jen "poskytovatel") chovat slušně! Tím se chápe chování podle https://cs.wikipedia.org/wiki/Netiketa

1.6 Hráč nesmí užívat klienty (ani jejich naznačování) na služby spojené se serverem hcraft.cz, které ho zvýhodňují nad ostatními uživateli (autoclickery, boty, cheaty, duplikace atd.)

1.7 Pokud je hráč vyzván členem ATeamu k ukončení konverzace, neprodleně ji ukončí a nebude v tématu dále pokračovat

1.8 Je zakázáno jakýmkoliv způsobem či naznačováním propagovat jiné Discord servery, Minecraft servery a weby, než služeb hcraft.cz

1.9 Je zakázáno komunikovat na platformách hcraft.cz jinými jazyky, než je čeština, slovenština a angličtina

1.10 Je přísně zakázáno poškozovat, urážet a pomlouvat ostatní uživatele služeb hcraft.cz, v opačném případě bude trest udělený na základě rozhodnutí většiny ATeamu

1.11 Zákaz jakéhokoliv naznačování či přímého projevu rasismu, nacismu, xenofobie a nenávistných projevů na základě rasy, pohlaví, náboženství atd.

1.12 Zákaz na jakékoliv službě hcraft.cz navádět ostatní uživatele k nelegální činnosti (např. navádění k užívání nebo distribuci omamných / návykových látek) nebo k nabádání k ublížení si na zdraví

1.13 Hráč má právo se dotázat na službu, funkci nebo ujasnění pravidla, které mu není jasné

1.14 Veškerá data služeb hcraft.cz jsou dobře zabezpečena před odcizením či poškozením, pokud by se část nebo celek i přesto odcizil či poškodil poskytovatel za ně nebere žádnou zodpovědnost!

1.15 Hráč má možnost udělit serveru příspěvek v podobě zakoupení ranku, výhod nebo herních itemů na https://hcraft.cz/vip

1.16 Uživatel služeb hcraft.cz, kterému byl na jeho účet udělený trest z důvodu porušení pravidel se má právo odvolat na https://podpora.hcraft.cz, pokud mu bude požadavek zamítnut, nebude o uděleném trestu dále diskutovat

  1.16.1 Při odvolání může ATeam vyhovět, ale udělit podmínku permanentního banu bez diskuze, pokud se bude důvod trestu opakovat (tato podmínka může, ale nemusí být vždy uplatněna)

1.17 Zákaz šíření nepravdivých informací.

2. Obecná pravidla pro Minecraft servery

2.1 Zákaz vulgárního vyjadřování do chatu, spamu, zneužívání barevného textu, textu s více písmeny, než je dané a textu s CAPS lockem

  2.1.1 Spam se chápe jako 3 a více stejných nebo podobných zpráv odeslaných v krátkém čase. Tedy 3x za sebou, nebo během 1 minuty.

  2.1.2 Zneužívání barevného písma se chápe jako užití zároveň barevného písma a zároveň užití specifikovaného fontu (tučný, přeškrtlý atd.), nebo psaní nepodstatných věcí barevně

2.2 Zákaz vytváření a používání Multi-acc (více účtů jednoho hráče) ATeam NEmusí mít při udílení trestu přímé důkazy. Zákaz používání Proxy serverů a VPN služeb, hráč se musí připojit se svojí, identickou IP

2.3 Pokud hráč ATeamu nahlásí porušení pravidel v soukromé konverzaci na serveru (msg, mail atd.) mířených na něj ATeam má právo toto hlášení řešit a udělit příslušný trest

2.4 ATeam neručí za ztrátu věcí! Když věci ztratíte je to váš boj.

2.5 Zákaz stavění staveb a nastavování si skinů které by mohly narušit mravní výchovu jiného hráče (znaky svastiky, sexuální znaky atd.)

 2.5.1 Zákaz stavění staveb, které mohou znehodnotit mapu (1*1 sloupy do nebe, mosty, bezdůvodné pokládání bloků po mapě), vztahuje se na světy Survival_Nether a Survival

2.6 Zákaz žádání po ATeamu administrátorské oprávnění (op, group admin atd.) nebo rozdílného prefixu než má jeho group (žádost o prefix YOUTUBE nebo TWITCH se řeší na Discordu či ticketech)

2.7 Zákaz se teleportovat / dostat za Border jakéhokoliv světa

2.8 Zákaz jakéhokoliv kopírování obsahu, poskytovaného na eventech všech serverů hcraft.cz (tím se chápe zákaz kopírovnání struktury a kombinace užitých bloků na eventech, v případě porušení pravidla hrozí smazání eventu bez kompenzace materiálu a trest v podobě tempbanu) jelikož to není fér vůči ostatním hráčům

2.8.1 Všichni, co toto pravidlo porušili v minulosti musí obsah odstranit do 10.05.2021 15:00 - pokud se tak nestane bude se postupovat podle pravidla 2.8

2.9 Zákaz staveb, které mohou výrazně omezit výkon serveru (například lag machines, spousta entit a tile-entit v jednom chunku atd.

2.10 Zákaz obcházení AFK, tzn. zákaz jakkoliv automaticky pohybovat s postavou, když jsi mimo počítač!

3. Pravidla serveru Economy

3.1 Zákaz snahy zabít nebo ubrat životy hráči mimo místa tomu určené (např. /warp PvP), za porušení hrozí jail

3.2 Pro těžbu surovin, které nejsou obnovitelné např. stone, dirt, ore je určený /mine (povolené je těžit pouze obnovitelné věci např. květiny, úly, stromy), nevztahuje se na Residence, vztahuje se i na Survival_Nether, za porušení hrozí trest

3.3 Zákaz požadování po ATeamu:

  3.3.1 Vytváření větších residence něž je nad limit hráče nebo přepsání residence na hráče, který by měl nad maximální počet residencí, napiš na https://podpora.hcraft.cz

  3.3.2 Žádání po ATeamu věcí z gamemode creative, pomáhání v herním světě "Survival" nebo "Survival_nether" s WorldEditem nebo jakéhokoliv žádání o zvýhodnění nad ostatními hráči

3.4 Pravidla pro warpy:

  3.4.1 Hráč, který podpořil server a zakoupené VIP, VIP+ nebo PREMIUM má právo požádat ATeam o vytvoření warpu na místech: Plně dokončený a funkční chestshop; památník, významná stavba či jinak důležité místo, které si zaslouží zviditelnit rozhoduje ATeam

  3.4.2 Warp se nevytváří na místech pro vlastní potřebu hráčů (např. když hráči nezbude /sethome)!

  3.4.3 Warp může být odstraněn bez upozornění pokud byl hráč více jak 20 dní neaktivní nebo pokud ATeamu vyhodnotí warp jako nedůležitý

3.5 Pravidla pro ochranu majetku:

3.5.1 V případě řešení sporu mezi hráčem a hráčem v residenci, kde měli oba dva oprávnění k vykonání jakéhokoliv úkonu se řeší pouze mezi majitelem residence a hráčem.

3.5.2 Za ztrátu věcí v residenci neručí admin tým v případě, že do residence měl přístup hráč, který residenci poškodil.

4. Pravidla serveru PvP Survival

4.1 Je zakázáno zabíjet hráče po teleportu. Například: požádám hráče, aby se na mě portnul. Na místo, kam se portne položím lávu, která ho zabije a vezmu mu věci.
4.2 Zákaz úmyslného ničení vizuální podoby mapy. Nepočítá se to v rámci boje, výbuchu creepera apod.

5. Pravidla serveru SkyBlock - Coming Soon

6. Pravidla serveru Creative - Coming Soon

7. Discordové pravidla

7.1 Zákaz bezdůvodného požadování vyšší role

7.2 Pravidlo pro psaní v jiném jazyku než jsou čeština, slovenština nebo angličtina se nevztahuje na příkazy botů

7.3 Zákaz zneužívání označení @everyone nebo @here!

7.4 Zákaz záškodností s music botami. Rušení playlistů atd. Skipování dovoleno pouze při domluvě Vote skipu více než poloviny poslouchajících

7.5 NSFW kanály jsou určené pro osoby starší 18+ let

7.6.1 To neznamená, že tam budete zveřejňovat nevhodný obsah

7.7 Pravidla pro Discord channel #global

 7.7.1 Pro #global ze strany serveru i uživatele Discordu platí pravidla "2. Minecraftový server"

 7.7.2 Zákaz označování ve hře nebo na tomto chatu @everyone, @here a uživatelů bez výslovného souhlasu označeného uživatele

Pravidla nabývají platnosti dne 02.03.2021. Poslední editace 05.05.2021.

Vyhrazujeme si právo měnit pravidla bez předchozího upozornění!