Pravidla

1. Všeobecné pravidla (pravidla vztahující se na všechny služby hcraft.cz)

1.1 Hráč hraním na serveru automaticky potvrzuje že si přečetl a souhlasí s těmito pravidly a neznalost pravidel ho neomlouvá

1.2 Hráč, který postřehne jakékoliv porušení pravidel je povinen toto jednání nahlásit členovi Admin Teamu, nebo na forum.hcraft.cz ........... .....(případně ticketem)

1.3 Hráč je povinen se chovat slušně! Tím se chápe chování podle https://cs.wikipedia.org/wiki/Netiketa

1.4 Pokud je hráč vyzván členem ATeamu k ukončení konverzace, neprodleně ji ukončí a nebude v tématu dále pokračovat

1.5 Je na serveru zakázáno kdekoliv a jakýmkoliv způsobem naznačovat či propagovat jiné weby a IP adresy, nesouvisející s hcraft.cz

1.6 Je zakázáno komunikovat jinými jazyky než je čeština, slovenština a angličtina

1.7 Je přísně zakázáno poškozovat, urážet a pomlouvat ostatní hráče

1.8 Zákaz jakéhokoliv naznačování či přímého projevu rasismu, nacismu, xenofobie a nenávistných projevů na základě rasy, pohlaví, ......náboženství atd.

1.9 Zákaz navádět ostatní hráče k nelegální činnosti (např. navádění k užívání nebo distribuci omamných/návykových látek)

1.10 Zákaz šíření nepravdivých informací.

1.11 Veškerá data služeb hcraft.cz jsou dobře zabezpečena před odcizením či poškozením, pokud by se část nebo celek i přesto odcizil či ........poškodil poskytovatel za ně nebere žádnou zodpovědnost!

1.12 Hráč má možnost udělit serveru příspěvek v podobě zakoupení ranku, výhod nebo herních itemů na https://hcraft.cz/vip

1.13 Hráč, kterému byl na jeho účet udělený trest z důvodu porušení pravidel se má právo odvolat na forum.hcraft.cz nebo na discord ........ticket_podpora, pokud mu bude požadavek zamítnut, nebude o uděleném trestu dále diskutovat

  1.13.1 Při odvolání může ATeam vyhovět, ale udělit podmínku permanentního banu bez diskuze, pokud se bude důvod trestu opakovat .............(tato podmínka může, ale nemusí být vždy uplatněna)

1.14 Zveřejňování osobních údajů (datum narození, tel. čísla, pravé jméno a příjmení atd.) je ve veřejným chatu ZAKÁZÁNO! (Zákon GDPR:       ....   https://hcraft.cz/gdpr)

  1.14.1 Za nerespektování pravidla 1.14 bude hráči udělen permanentní zákaz komunikace na všech platformách využívající hcraft.cz

1.15 Server není zodpovědný za ztrátu identity, věcí nebo herního postupu v případě změny jména hráčem. Přesuny majetku si může hráč zajistit sám ještě před změnou jména.

  1.15.1 Produkty a služby zakoupené z eshopu nebo pomocí SMS budou přesunuty po domluvě na technické podpoře v Discord.

2. Obecné pravidla pro herní servery hcraft.cz

2.1 Zákaz vulgárního vyjadřování do chatu, spamu, zneužívání barevného textu, textu s více písmeny než je dané a textu s CAPS lockem

  2.1.1 Spam se bere jako 3 a více stejných nebo podobných zpráv odeslaných v krátkém čase. Tedy 3x za sebou, nebo během 1 minuty.

  2.1.2 Zneužívání barevného písma se chápe jako užití zároveň barevného písma a zároveň užití specifikovaného fontu (tučný, přeškrtlý ...........atd.), nebo psaní nepodstatných věcí barevně

2.2 Zákaz vytváření a používání Multi-acc (více účtů jednoho hráče) ATeam nemusí mít při udílení trestu přímé důkazy

2.3 Pokud hráč ATeamu nahlásí porušení pravidel v soukromé konverzaci na serveru (msg, mail atd.) mířených na něj nebo porušující ......pravidla serveru, ATeam.má právo toto hlášení řešit a udělit trest

2.4 ATeam neručí za ztrátu věcí! Když věci ztratíte je to váš boj

2.5 Zákaz stavění staveb a nastavování si skinů které by mohly narušit mravní výchovu jiného hráče (znaky svastiky, sexuální znaky atd.)

  2.5.1 Ateam si vyhrazuje právo na své skiny, tzn. zákaz používání skinů adminteamu

2.6 Zákaz stavění staveb nebo těžení mimo residenci (včetně 1*1 sloupy do nebe, mosty, bezdůvodné pokládání bloků po mapě atd.), .........vztahuje se na světy: Novysvet Novysvet_Nether a Novysvet_the_end

2.7 Zákaz žádání po ATeamu administrátorské oprávnění (op, group admin atd.) nebo o jiný prefix (žádost o prefix YOUTUBE nebo TWITCH .........se řeší na discordu či forum)

2.8 Zákaz se teleportovat/dostat za Border jakéhokoliv světa

2.9 Hráč nesmí používat klienty (ani jejich naznačování používání) na služby spojené se serverem hcraft.cz, které ho zvýhodňují nad .........ostatními uživateli (autoclickery, boty, cheaty, duplikace, x-ray atd.)

2.10 Co není zakázáno, není automaticky povoleno!

3. Pravidla serveru Economy

3.1 Zákaz snahy zabít nebo ubrat životy hráči mimo místa tomu určené (např. /warp PvP)

3.2 Pro těžbu surovin je určený pouze /mine nebo vlastní residence

3.3 Zákaz požadování po ATeamu:

  3.3.1 Vytváření větších residencí něž je nad limit hráče nebo přepsání residence na hráče, který by měl nad maximální počet residencí, ...........vytvoř si ticket pokud jde o něco pro server

  3.3.2 Žádání po ATeamu věcí z gamemode creative, pomáhání v herním světě "Survival" nebo "Survival_nether" s WorldEditem .................nebo jakéhokoliv žádání o zvýhodnění nad ostatními hráči

3.3.3 Opravování věcí pomocí /fix nebo /fix all (není povinností ATeamu)

3.4 Pravidla pro residence a warpy:

  3.4.1 Pokud si zrušíš resku, musíš to nahlásit členovi ATemu nebo na discord ticket_podpora se souřadnicemi, aby se tam mohl provést ...........regen (neplatí pokud reska je nepoškozená)

3.4.2 Po neaktivitě delší jak 3 měsíce má ATeam právo residenci smazat a popřípadně provést regen

  3.4.3 Všechny pravidla a informace najdeš na /warp residence

  3.4.4 Všechny pravidla, podmínky a informace najdeš na /warp warp_info

3.5 Pravidla pro ochranu majetku:

  3.5.1 V případě řešení sporu mezi hráči v residenci, kde měli oba dva oprávnění k vykonání jakéhokoliv úkonu se řeší pouze ... ...... ...........mezi majitelem residence a hráčem.

  3.5.2 Za ztrátu věcí v residenci neručí Ateam v případě, že do residence měl přístup hráč, který residenci poškodil.

7. Discord pravidla

7.1 Zákaz bezdůvodného požadování vyšší role

7.2 Pravidlo pro psaní v jiném jazyku než jsou Čeština, Slovenština nebo Angličtina se nevztahuje na příkazy botů

7.3 Zákaz zneužívání označení @everyone nebo @here!

7.4 Zákaz záškodností s music botama. Rušení playlistů atd. Skipování dovolenou pouze při domluvě Vote skipu 3 lidí

7.5 NSFW kanály jsou určené pouze pro osoby starší 18+

  7.5.1 To neznamená, že tam budete zveřejňovat nevhodné věci

Pravidla nabývají platnosti dne 01.06.2022. Vyhrazujeme si právo měnit pravidla bez předchozího upozornění!